Aerozagađenje je jedno od gorućih problema današnjice. Sa njime se suočava čitavo čovečanstvo, ali su ovim problemom posebno pogođene zemlje ...