Da li uskoro krećeš na fakultet? Da li si nesiguran i ne znaš kako ćeš se prilagoditi u novoj sredini? ...

Imenica bol zadaje prave muke ne samo školarcima već i odraslima. Da li se pravilno kaže Osećam taj bol ili ...

U školi istorija jednima zadaje ogromne muke, dok drugi sa njom lako izlaze na kraj. Tekst je namenjen deci koja ...

Još je Vuk Karadžić utvrdio, toga se norma pridržava do danas, da glagol trebati ima bezličnu upotrebu, da se upotrebljava ...

Ako su glagolski pridevi nastavna jedinica sa kojom imate poteškoća onda ste na pravom mestu! Mnogim učenicima, tokom čitavog školovanja ...

Ozbiljnu nedoumicu učenicima predstavlja služba reči u rečenici. Čak i kada se gradivo o vrstama reči perfektno nauči ono se ...

U nastavi srpskog jezika aktivne i pasivne rečenice ne dobijaju uvek puno prostora i stoga se njihovo obrađivanje svede na ...

Glagolski prilozi često zbunjuju učenike. Zbog sličnosti u nazivu još češće se javlja nedoumica ih kako razlikovati. Iako imaju neke ...

Jednačenje suglasnika po mestu izgovora je glasovna promena zbog koje najčešće dolazi do greški u izgovoru, ali i u pisanju. ...

Jednačenje suglasnika po zvučnosti je glasovna promena koja često stvara nedoumice i greške u govoru. Sa ovom glasovnom promenom poteškoće ...