Pismeni sastavi često predstavljaju problem učenicima, te se njihovo pisanje zasniva na težnji da se napiše bilo šta i tako ...