Verovatno mislite da je skijanje moderan sport novijeg datuma. Međutim, skijanje ne samo da nije moderna sportska disciplena, nego je ...