Početna ObrazovanjeŠkolske muke Tablica množenja – Kako najlakše naučiti tablicu množenja?

Tablica množenja – Kako najlakše naučiti tablicu množenja?

Predrag Konatarević
73833 pregleda
Tablica množenja

Tablica množenja predstavlja možda najveći izazov za male dečje glave. Kada samo pomisle da moraju zapamtiti više od 100 različitih kombinacija, prosto im se ovo učini još i teže nego što stvarno jeste. Međutim postoje različiti načini da se tablica množenja nauči bez nekih velikih muka.

Za početak, proces učenja možemo skratiti nekim olakšicama, množenje nulom, jedinicom i brojem 10 za početak ne moraju učiti napamet.

Množenje sa 0 i 1

Množenje sa nulom i jedinicom, ne morate učiti napamet:

  • kada množite bilo koji broj 0 rezultat je uvek 0.

Primeri: 1×0=0, 2×0=0, 3×0=0,… itd.

  • kada množite bilo koji broj brojem 1, dobićete kao rezultat taj isti broj.

Primeri: 1×1=1, 2×1=2, 3×3=3,… itd.

Množenje brojem 10

Množenje brojem 10 je takođe veoma prosto i ne zahteva učenje. Kada neki broj množite brojem 10, rezultat dobijate kada tom istom broju dodate 0.

Primeri: 10×2=20, 10×3=30, 10×4=40,… itd.

tablica množenja duža

 

Iskoristite pravilo zamene mesta činiocima za lakše učenje tablice množenja

Ostaje nam 90 kombinacija za učenje, ali da li sve to moramo učiti napamet ili postoje još neke olakšice. Naravno da postoje. Reč je o jednom važnom pravilu množenja koje glasi:

  • Kada činioci zamene mesta proizvod ostaje isti.

Zašto nam je ovo pravilo toliko važno? Pa iz prostog razloga zato što se kombinacije unutar tablice množenja ponavljaju dva puta:

Primeri: 2 × 3 = 6 i 3 × 2 = 6,

dovoljno je da naučite samo jednu od ove dve kombinacije i tom logikom ćete svesti tablicu množenja na svega 36 kombinacija koje morate naučiti napamet.

Množenje sa brojem 2  (8 kombinacija)

Ako izbrišemo suvišne redove, a to je množenje sa nulom, jedinicom i brojem 10 ostaće nam 8 kombinacija koje morate naučiti napamet, a to su:

2 × 2 = 4
2 × 3 = 6
2 × 4 = 8
2 × 5 = 10
2 × 6 = 12
2 × 7 = 14
2 × 8 = 16
2 × 9 = 18

Trik: Množenje sa brojem 2 samo udvostručuje broj. Isto kao i dodavanje broja samom sebi.

Primeri: 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, itd.
Ovo je niz: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

(A nakon što ih naučite, znate i 3 × 2, 4 × 2, 5 × 2, itd.)

Množenje sa brojem 3 (7 kombinacija)

Ako izbrišemo suvišne redove, a to je množenje sa nulom, jedinicom, brojem 10, i kombinaciju koja se ponavlja (množenje sa brojem 2) ostaće nam 7 kombinacija koje morate naučiti napamet, a to su:

3 × 3 = 9
3 × 4 = 12
3 × 5 = 15
3 × 6 = 18
3 × 7 = 21
3 × 8 = 24
3 × 9 = 27

Množenje sa brojem 4 (6 kombinacija)

Ako izbrišemo suvišne redove, a to je množenje sa nulom, jedinicom, brojem 10, i kombinacijama koje se ponavljaju ostaće nam 6 kombinacija koje morate naučiti napamet, a to su:

4 × 4 = 16
4 × 5 = 20
4 × 6 = 24
4 × 7 = 28
4 × 8 = 32
4 × 9 = 36

Množenje sa brojem 5 (5 kombinacija)

Ako izbrišemo suvišne redove, a to je množenje sa nulom, jedinicom, brojem 10, i kombinacijama koje se ponavljaju ostaće nam 5 kombinacija koje morate naučiti napamet, a to su:

5 × 5 = 25
5 × 6 = 30
5 × 7 = 35
5 × 8 = 40
5 × 9 = 45

Trik: Množenje sa brojem 5 ima obrazac: 5, 10, 15, 20, itd. Proizvod se uvek završava sa 0 ili 5.

Množenje sa brojem 6 (4 kombinacije)

Ako izbrišemo suvišne redove, a to je množenje sa nulom, jedinicom, brojem 10, i kombinacijama koje se ponavljaju ostaće nam 4 kombinacija koje morate naučiti napamet, a to su:

6 × 6 = 36
6 × 7 = 42
6 × 8 = 48
6 × 9 = 54

Množenje sa brojem 7 (3 kombinacije)

Ako izbrišemo suvišne redove, a to je množenje sa nulom, jedinicom, brojem 10, i kombinacijama koje se ponavljaju ostaće nam 3 kombinacija koje morate naučiti napamet, a to su:

7 × 7 = 49
7 × 8 = 56
7 × 9 = 63

Množenje sa brojem 8 (2 kombinacije)

Ako izbrišemo suvišne redove, a to je množenje sa nulom, jedinicom, brojem 10, i kombinacijama koje se ponavljaju ostaće nam 2 kombinacija koje morate naučiti napamet, a to su:

8 × 8 = 64
8 × 9 = 72

Množenje sa brojem 9 (1 kombinacija)

Ako izbrišemo suvišne redove, a to je množenje sa nulom, jedinicom, brojem 10, i kombinacijama koje se ponavljaju ostaće nam samo 1 kombinacija koju morate naučiti napamet, a to su:

9 × 9 = 81

Trik: Množenje sa 9 takođe ima obrazac: 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Kada pogledajte ovaj niz možete primetiti kako rezultati ravnomerno opadaju (jedinice): 9,8,7,6, …? A u isto vreme se povećavaju desetice: 1,2,3, …?

Primer: da pomnožite 9 sa 8: držite 8. prst prema spušten, a prebrojite prste do spuštenog će te imati „7“ a iza spuštenog „2“ … odgovor je znači 72

Ako saberete sve ove kombinacije koje morate naučiti napamet dobićete svega 36 kombinacija, a ovaj broj je složićete se mnogo lakše svariti nego broj 110. Na ovaj način dete će imati veću motivaciju i volju da sve savlada u nekom razumnom periodu.

Tablica množenja za štampanje

Pripremili smo vam 2 printabilna PDF-a, u jednom se nalazi potpuna tablica množenja  sa 100 kombinacija, a u ovoj drugoj su uklonjeni samo brojevi koji vam nisu potrebni i čije se kombinacije dupliraju:

Povezani članci

3 komentari

Miloš 11 marta, 2020 - 1:11 pm

E super je fora, nikad nisam razmišljao na ovaj način, imam klinca koji muku muči sa tablicom množenja, baš ću mu odštampati obe varijante.

Predlog: Da li možete napratiti na isti način i tablicu deljenja, mislim da bi i to bilo interesantno klincima.

Odgovori
Gaga Pavlović 13 marta, 2020 - 10:31 am

Slažem se Miloše, meni bi baš značilo deljenje, ovako raščlanjeno, da može da se odštampa. Nisam našla na nigde na internetu, ako neko pronađe neka mi ostavi link. Hvala! 🙂

Odgovori
nikola fifa 14 aprila, 2020 - 4:12 pm

hvala imao sam veluku muku sa ovim thx

Odgovori

Ostavi komentar