Sa mnom ili samnom – kako se pravilno piše?

Sa mnom

Jedna od najčešćih pravopisnih nedoumica je da li se piše sa mnom ili samnom. Mnogi misle kako je ovo problem samo osnovcima i srednjoškolcima. Ipak, praksa je pokazala da se i starijim i često obrazovanim ljudima dešava da naprave ovu grešku.

Koja god starosna grupa da je u pitanju ne sme se zanemariti to da je spojeno, odnosno odvojeno pisanje reči, te tako i zamenica, gradivo iz osnovne škole.

                         Ispravni oblik je SA MNOM (odvojeno pisanje).

Kako rešavanje ove pravopisne nedoumice ne bi bio samo šturo dat odgovor, u nastavku teksta sledi detaljno objašnjenje zašto se SA MNOM piše odvojeno.

Koja je vrsta reči je u pitanju

Da biste na najbolji način shvatili zašto se ovaj oblik piše odvojeno, a ne spojeno, postepeno ćemo krenuti sa objašnjenjima. Prvi zadatak je da odredimo kojoj vrsti reči on pripada.

*Prisetimo se i koje vrste reči postoje: 1. Promenljive: imenice, zamenice, pridevi, brojevi, glagoli i 2. Nepromenljive: prilozi, predlozi, veznici, uzvici, rečce.

Nema sumnje da je oblik sa mnom promenljiv, a o njegovoj promeni ćemo detaljnije u nekim od sledećih redova. Ako je oblik promenljiv onda je vrsta reči kojoj pripada sigurno iz grupe promenljivih reči.

Hajde da odredimo priciznije o kojoj vrsti je reč. To ćemo najbolje učiniti ako pogledamo šta oblik znači.

Ako ste razmislili, da li se slažete da ovaj oblik upućuje na nešto, tj. nekog?

Gradivo iz osnovne škole reči koje upućuju na lica, stvari i osobine, odnosno na reči koje te pojmove označavaju, definiše kao ZAMENICE. Prema tome šta znači oblik sa mnom, shvatamo da se upućuje na prvo lice jednine lične zamenice – na zamenicu JA.

Dakle, zaključili smo da oblik pripada promenljivim rečima i to zamenicama, a na osnovu samog značenja, u pitanju je jedan od oblika lične zamenice za prvo lice jednine – zamenice ja.

Promena lične zamenice ja

Oblik sa mnom potiče od zamenice ja. Rekli smo i da je u pitanju lična zamenica za prvo lice jednine. Ako želimo da budemo sigurni kom padežnom obliku pripada oblik sa mnom, to ćemo veoma lako učiniti. Promenićemo zamenicu ja.

Promena lične zamenice ja:

Jednina:

Nominativ: JA

Genitiv: (od) MENE, ME (enklitički oblik)         

Dativ: (kome) MENI, MI (enklitički oblik)

Akuzativ: (koga) MENE, ME (enklitički oblik)

Vokativ: (hej)         /

Instrumental: (sa kim)  MNOM

Lokativ: (o kome) MENI

Pošto smo promenili ličnu zamenicu ja, primećujemo da je upravo oblik instrumentala zaslužan za naše nedoumice. Oblik sa mnom sastoji se od predloga SA i padežnog oblika MNOM.

I sami možete zaključiti da su u deklinaciji ove zamenice predlozi stavljeni u zagrade i da služe kao podsetnik da lakše dođete do padežnog oblika. Naravno, ukoliko kontekst rečenice to zahteva iskoristićemo i predlog uz padežni oblik:

  1. Uzela je od mene knjigu iz istorije.

U ovoj rečenici predlog od jeste upotrebljen zajedno sa padežnim oblikom mene, ali nije napisan spojeno.

Nema potrebe da bude napisan spojeno, jer će predlog i dalje biti predlog, a padežni oblik takođe ostaje padežni oblik, bilo da ga stavimo uz predlog ili da ga upotrebimo bez njega.

Primer rečenice koji smo dali sadrži oblik od mene i on je u genitivu. Isto pravilo (odvojeno pisanje od predloga) važiće i za ostale oblike, te tako i za INSTRUMENTAL – SA MNOM.

***Kao što ovo pravilo važi za ličnu zamenicu ja i predlog sa, isto tako važi i za druge lične zamenice i druge predloge. Pravilo nalaže da se uvek odvojeno pišu predloške veze sa ličnim zamenicama.

Evo primera: sa mnom, za mnom, preda mnom, nada mnom, sa tobom, za tebe, s njim, preda se, za se, uza se

Izuzetno je važno napomenuti da pravilo sa odvojenim pisanjem oblika sa mnom nije nikakvo pravopisno pomodarstvo. Ovaj oblik se oduvek pisao odvojeno.

SA MONOM / SAMONOM / S(A) MENE

Pored toga što je oblik sa mnom neispravno napisati spojeno (samnom) isto tako je neispravno reći i napisati SA MONOM / SAMONOM i S(A) MENE. Možda će neko pomisliti kako je nemoguće napraviti ovakvu grešku, ali verujte da je moguće. 

Oblici koje smo naveli karakteristični su za kosovsko-resavski i prizrensko-timočki dijalekat. Iako se uglavnom mogu čuti kod starijih osoba, pod uticajem okoline čuju se i u govoru dece.

Oblik sa monom dobijen je po ugledu na oblik sa tobom (instrumental jednine lične zamenice za drugo lice), dok je oblik sa mene dobijen po ugledu na oblik genitiva i akuzativa (mene) lične zamenice ja.

Sa stanovišta standardnog srpskog jezika koji je utvrđen određenim pravilima, oblici sa monom / samonom i s(a) mene nisu ispravni, kao ni spojeno napisan oblik samnom. Čak se ni u istorijskom razvoju našeg jezika ovim oblicima nije davala prednost.

Jedini ispravni oblik je SA MNOM.