Prolećni radovi na njivi – poslovi koji vas očekuju i kako ih obaviti

Prošli su hladni zimski dani, proleće se budi, a sa njim i prolećni radovi koji nas čekaju na njivama.  Kada je u pitanju uzgoj biljaka, ne postoje propisani recepti i tehnologija gajenja za sve godine, njive i hibride. U ratarskoj proizvodnji postoje opšti principi koji se moraju poštovati, a vi morate znati koja mera u kom trenutku ima najveće pozitivno dejstvo na biljke.

U ovom tekstu bavićemo se prolećnim radovima na njivi, saznajte koji su to poslovi koji vas čekaju, kako ih obaviti i uz pomoć kojih mašina ćete ove poslove obaviti najkvalitetnije i najjednostavnije.

Šta je i zašto je važna predsetvena priprema zemljišta?

Predesetvenom pripremom obrađuje se zemljište, a to predstavlja: otklanjanje neravnina stvorenih nakon osnovne obrade, stvaranje povoljne strukture oraničnog sloja zemljišta i mešanje površinskog sloja radi bržeg zagrevanja zemljišta. Uz to, čuva se vlaga u zemljištu, sprečava porast korova i poboljšava vazdušni režim zemljišta što omogućava brže klijanje semena.

Tvrda posteljica i mek pokrivač je idealno okruženje koje će obezbediti optimalan prinos vaših useva. Rastresiti sloj smanjuje otpor klici pri nicanju, a donji obezbeđuje dobar kontakt između semena i zemljišnih čestica. Predsetvena pripremana utiče na kvalitet, brzinu setve i ujednačenu dubinu setve.

Kvalitetnom pripremom zemljišta vrši se pokretanje aktivnosti korisnih mikroorganizama koji žive u zemljištu, ali se i ubrzava prelazak hranljivih materija iz teško pristupačnih u lako pristupačni oblik. U zavisnosti od tipa zemljišta predsetvenu pripremu treba obaviti 3 do 7 dana pred setvu. U tom periodu dolazi do sleganja setvenog sloja.

Za obavljanje pripreme zemljišta za setvu na većim površinama najpraktičnije su mašine poput setvospremača i germinatora. Setvospremač je jeftinija mašina ali ona iziskuje više vremena i prohoda. Ukoliko ste u mogućnosti preporuka je za germinator koji sve radnje obavlja u samo jednom prohodu, tako manje štete nanosite zemlji.

Đubrenje i setva hibrida – kukuruz i suncokret

Kukuruz treba sejati na dubini od 5 do 7 cm, a na lakšim zemljištima eventualno može na dubini od 6 do 8 cm. Razmak između redova kod setve kukuruza uvek treba da bude 70 cm, a u samom redu razmak zavisi od hibrida koji sejete i od kvaliteta semena. Na osnovu planirane gustine setve treba izračunati i količinu potrebnog semena za setvu.

Iz deklaracije o kvalitetu semena, koja je ispisana na svakom pakovanju semenskig kukuruza, izračunava se upotrebna vrednost semena, a pomoću nje i norma setve. Pravilna gustina useva je jedan od osnovnih preduslova za postizanje visokih i stabilnih prinosa.

Najbolje rezultate suncokret daje na dubokim, plodnim i strukturnim zemljištima, slabo kisele i neutralne reakcije. Suncokretu treba osigurati dovoljno azota. Veća važnost pridaje se đubrenju fosfornim đubrivima jer suncokret jako dobro koristi kalijum iz zemljišta. Fosfor je važan za oblikovanje generativnih organa, cvetanje i oplodnju.

Količine hraniva zavise o plodnosti zemljišta i planiranom rodu. Setvu treba započeti kada se setveni sloj ugreje na ok 8 °C, a to je u početku aprila. Seje se sejalicama na međuredni razmak od 70 cm i razmak u redu od 25 – 30 cm. Suncokret se seje na konačan sklop (nema proređivanja) i na dubinu od oko 5 cm (8 cm je donja granica za setvu).

Borba protiv korova – međuredno špartanje

Ukoliko se bavite poljoprivredom, jedan od najvećih vaših “neprijatelja” je korov. Sigurno ste koristili razne hemikalije i herbicide namenjene za uništavanje korova, ali ta sredstva nisu ni za biljke a kamoli za ljude. Upotrebom herbicida prilikom konzumiranja plodova može doći do trovanja, ako se lepo ne opere pre upotrebe, a takođe veoma su štetni po životnu sredinu i već godinama razne organizacije se zalažu na svim mogućim alternativama za sve štetne materije koje zagađuju vazduh.

Špartanje kao tradicionalni vid obrade zemljišta je poslednjih godina nepravedno zapostavljeno zbog velike upotrebe herbicida. Zahvaljujući opšteprihvaćenom trendu ka organskoj proizvodnji i zaštiti okoline ponovo nalazi svoje mesto, koje mu sa pravom pripada, ne samo zbog pozitivnih efekata koje ima na useve i okolinu nego i zbog ekonomskih efekata koji se ogledaju u značajnom smanjenju troškova.

Međuredni kultivator, ili kako ga još nazivamo – špartač, je univerzalna priključna mašina za traktore koja se koristi za širokorednu obradu kukuruza i suncokreta i uskorednu obradu šećerne repe, soje i povrtarskih biljaka.

Gde pronaći mašine za prolećne radove?

Ako tek počinjete da se bavite poljoprivredom i nemate još uvek adekvatne mašine, ili želite da zamenite stare dotrajale mašine, razmislite dobro pre nego što se odlučite koju ćete novu kupiti.

U zavisnosti od obima posla i površine zemljišta, ukoliko planirate ovim poslom da se bavite duži niz godina uložite u kvalitetne mašine koje će vam se višestruko isplatiti vremenom. Nove i kvalitetne poljoprivredne mašine možete pronaći kod kompanije “Huđik” iz Temerina.

Posetite njihov sajt i detaljnije se upoznajte sa mašinama iz njihove ponude, a u ovom slučaju setvospremač, germinator i špartač.