Prednosti strukturnog kablovskog sistema

Pre mnogo godina, proces kabliranja za glasovne sisteme i sisteme za prenos podataka bio je mnogo jednostavniji u poređenju sa današnjim.

U to vreme, većina sistema je koristila bakarnu žicu, obloženu zaštitnim kablom. Uobičajeni postupak bio je skidanje krajeva žice, da bi se otkrio bakarni provodnik. Zatim se vršilo povezivanje putem seta konektora, koji služe kao blok za povezivanje. Taj blok omogućavao je fizičko povezivanje uređaja sa komutacionim uređajem.

Već u drugoj polovini prošlog veka, digitalni prenos postao je dominantan u većini komunikacione opreme za glas i podatke. Kao odgovor na tu promenu, pojavile su se nove vrste kabliranja i konektora.

Glavni cilj bio je pojednostaviti i ubrzati proces povezivanja uređaja sa njihovim osnovnim sistemom. Zato postoje brojne prednosti strukturnog kablovskog sistema.

Šta je strukturni kablovski sistem?

Kako su se kabliranje i konektori razvijali, uvedeni su i drugi materijali za kablove. Pored korišćenog bakra, sada se sve više koristi vlakno, kao materijal za prenos signala. Takođe, dostupni su i koaksijalni kablovi.

Strukturni kablovski sistem je efikasno, moderno rešenje, koje svoju primenu pronalazi u različitim okruženjima, poput poslovnih zgrada, stambenih kompleksa, hotela i naselja.

To je sveobuhvatna telekomunikaciona mreža, koja pruža podršku za različite vrste usluga. Od telefonskih usluga i računarskih mreža, do distribucije TV signala, video nadzora, protivpožarnih sistema, sistema protiv provala, sistema kontrole pristupa i mnogih drugih.

Sve je tu, čineći strukturni kablovski sistem ključnim igračem u održavanju povezanosti i efikasnosti u današnjem svetu.

Podsistemi strukturnog kablovskog sistema

Strukturni kablovski sistem se sastoji od različitih standardizovanih elemenata, podsistema, koji čine celokupnu strukturu.

Ovi podsistemi obuhvataju:

  1. Ulazna postrojenja – ovde se uspostavlja veza između strukturne mreže i spoljnog sveta.
  2. Prostorije sa opremom – namenjene su smeštaju korisničke opreme.
  3. Telekomunikacione sobe – oprema smeštena u ovim sobama služi za povezivanje magistralnih (Backbone) kablovskih sistema sa horizontalnim kablovskim sistemima.
  4. Magistralno (Backbone) kabliranje – koristi se za povezivanje ulaznih postrojenja, prostorije sa opremom i telekomunikacione sobe.
  5. Horizontalno kabliranje – povezuje telekomunikacione sobe sa pojedinačnim priključnicama na svakom spratu.
  6. Krajnje komponente – služe za povezivanje krajnjeg korisnika sa priključnicom horizontalnog kablovskog sistema.

Zašto je važno strukturno kabliranje?

Pažljivo osmišljen i redovno održavan sistem strukturnog kaliranja omogućava neprekidni protok informacija.

Strukturno kabliranje je važno, kako bi se postigla skalabilnost, smanjili troškovi i pojednostavila fizička infrastruktura data centra.

Modularna priroda strukturnog kabliranja pojednostavljuje planiranje, instalaciju i održavanje. Preterminisani bakarni i optički kablovi omogućavaju lakše održavanje i proširivanje fizičke mreže prema potebama korisnika.

Glavna prednost strukturnog kabliranja je upotreba jedinstvenog kablovskog sistema za sve vrste instalacija, koje prenose različite vrste informacija. To uključuje prenos glasa, slike, upravljačkih signala, kao i veoma brz prenos podataka.

Sve komponente i rešenja se pažljivo testiraju i ispituju pre konačne instalacije.

„Enel Ps je priznata kompanija u oblasti integracije strukturnog kablovskog sistema, koja se ističe zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i timu vrhunskih inženjera. Nudi širok spektar rešenja za različite vrste korisnika, uključujući mala i srednja preduzeća, državne i javne institucije, industrijska postrojenja, logističke centre, zgrade.

Sa stručnošću u integraciji strukturnog kablovskog sistema, „Enel Ps” je pouzdan partner, koji može pružiti odgovarajuće rešenje.