Nijedan ili ni jedan – kako se piše

nijedan ili ni jedan

Česta nedoumica – nijedan ili ni jedan nije problem samo učenicima nego i starijima i to vrlo često onima koji su visoko obrazovani. Spojeno i odvojeno pisanje reči zaista ume da predstavlja problem. Kolebanja, ali i greške koje se pojavljuju pokazuju koliko je složen gramatički sistem srpskog jezika.

Iako se za primer nijedan i ni jedan već zna da su prema pravilima srpskog jezika oba oblika ispravna, onda je cilj razgraničiti njihovu upotrebu. Onda kada znamo kako ovaj primer želimo da upotrebimo znaćemo i kako da ga napišemo.

U cilju što boljeg savladavanja pravila odvojenog i spojenog pisanja reči u nastavku teksta sledi objašnjenje o spojenom, odnosno odvojenom pisanju primera nijedan / ni jedan.

Složena zamenica

Pre nego što pojasnimo da li se i kada piše nijedan ili ni jedan valjalo bi ukazati kojoj vrsti reči pripada ovaj primer. Ako uzmemo u obzir značenje ove reči ono bi se odnosilo na nekakvo odricanje bića ili predmeta. Dakle, vrsta reči bi bila zamenica (upućuje na neko lice), ali bi se prema podeli zamenica ona svrstala u pridevske i to odrične zamenice.

Prisetimo se da su odrične pridevske zamenice reči kojima se odriču bića, predmeti ili njihove osobine, pripadnost ili količina: nikoji, nikakav, ničiji, nikoliki

Primetićemo i to da su ove zamenice složene, jer se sastoje od spoja veznika ni i pridevske zamenice: ni + koji, ni + kakav

Po istom principu piše se i zamenica nijedan, sastavljena od veznika ni i broja jedan.

Evo objašnjanja:

Nijedan – spojeno pisanje

Dakle, zamenice složene sa ni pišu se spojeno, kao što smo imali prilike da vidimo.

Tako je i sa zamenicom nijedan. Njeno spojeno pisanje ima značenje apsolutnog odricanja nečeg – njeno značenje bi trebalo da bude: ništa, nula. Evo primera:

 1. Vanja nije uradila nijedan zadatak.
 2. Nijednom me nisu posetili u bolnici.
 3. Nije na nju pomislio nijednom.

Navedeni primeri ukazuju na neko nepostojanje mogućnosti: Vanja je mogla da uradi sve ili samo neki zadatak, ali se to nije desilo, dakle, svi zadaci su ostali neurađeni. Ovu rečenicu bismo mogli parafrazirati: Vanja je uradila nula zadataka.

Ni jedan – odvojeno pisanje

Već smo ukazali da je pored spojenog pisanja ove zamenice moguće i odvojeno pisanje, ali je značenje drugačije. Naime, odvojeno pisanje – ni jedan moguće je u izrazima s pojačanim značenjem ili prilikom negiranja prisustva, aktivnosti, postignuća nekih osoba.

Evo primera:

 1. Nije se pojavio ni jedan jedini.
 2. Ni jedan jedincati se nije pojavio.
 3. Ni jedan ni drugi me nisu oduševili.
 4. Nisu se zahvalili ni jednom ni drugom.

Ni jedan uz predloge

Pošto smo objasnili kada se ni jedan piše odvojeno, valja ukazati i na to kako se ni jedan piše uz predloge. Pogledajte sledeće primere:

 1. Ni sa jednim ni sa drugim nisam u kontaktu.
 2. Ne želim da razgovaram ni o jednom ni o drugom.
 3. Nismo ispali nepravedni ni prema jednom ni prema drugom.

Dakle, razlike nema. Ako se ni jedan u gore navedenim uslovima piše odvojeno, tako će ostati i u situaciji da se između njih nađe neki predlog.

Saveti za lako učenje

Stečenu teoriju ma iz koje oblasti jezika valjalo bi uvek primeniti u praksi. Bez vežbanja nema ni usavršavanja, ali ni trajnijeg znanja. U nastavku teksta slede primeri i saveti za lakše učenje kako se i u kojim situacijama pišu nijedan / ni jedan spojeno, tj. odvojeno:

 1. Pogledajte sledeće rečenice i ukoliko ima potrebe, u zavisnosti od pravila kada se nijedan piše spojeno, a kada odvojeno napišite ih pravilno:
 • Maša ni jednom nije bila u zoološkom vrtu.
 • Nijednom joj nije bilo tako neprijatno kao te večeri.
 • Govorili smo joj da joj nijedan ni drugi drug nisu iskreni.
 • Ni sa jednom od njih tri nismo u dobrim odnosima.
 • Ni jednoj nisu pomogli.
 • Ni jednom nas nisu pozvali ni jedan ni drugi.
 1. Osmislite nekoliko rečenica u kojima ćete prema pravilima nijedan / ni jedan upotrebiti spojeno, tj. odvojeno.
 2. Osmislite nekoliko rečenica u kojima ćete prema pravilima nijedan / ni jedan upotrebiti istovremeno u istoj rečenici.
 3. Vežbajte tako što ćete u novinama, časopisu, knjizi ili nekim drugim tekstovima nastojati da ispitate da li se nijedan / ni jedan u njima piše ispravno ili ne.