Kako se usvaja digitalizacija i zašto je sve više firmi sprovodi

Iako je pojam digitalizacije poslovanja poznat već duže od jedne decenije, proces je postao neizbežan za većinu industrija u poslednjih nekoliko godina. Kako su kompanije iz raznih branši suočene sa sve većom konkurencijom na tržištu, javlja se jasna potreba za efikasnijim modelom poslovanja koji bi im pomogao da ispune očekivanja svojih klijenata. Sve je više kompanija koje uvode digitalizaciju u svoje sisteme i postoji 6 odličnih razloga za to.

Povećanje efikasnosti

Kada kompanija pojednostavi procese poslovanja i ostvari veću produktivnost, javiće se i porast sveukupne efikasnoti. Automatizacija poslovnih procesa koja proizilazi iz digitalizacije unapređuje efikasnost različitih funkcija poput proizvodnje, logistike, prodaje, marketinga, odnosa sa kupcima, i mnogih drugih. Bez obzira na to koje su slabosti vaše organizacije, uvođenjem digitalizacije otvarate vrata za nove ideje i daleko veću produktivnost. Na primer, sve više firmi usvaja online plaćanje kao jedan od osnovnih načina naplate, a mnoge od njih se okreću i inovativnijim metodama kao što je primanje i slanje novca preko PayPal-a.

Smanjenje troškova

Kada se produktivnost poveća, to dovodi do još jednog značajnog benefita a to je smanjenje troškova. Ukoliko se digitalizacija sprovede na pravi način, kompanija će biti u stanju da učini više uz upotrebu istih resursa kao i pre. Takođe, stvara se mogućnost da se određeni resursi usmere ka projektima koji za cilj imaju rast i razvoj preduzeća. Digitalizacija takođe utiče na upravljanje dokumentacijom tako što eliminiše potrebu za obradom, skaldištenjem i rukovanjem papirnih dokumenata  dok ujedno odstranjuje troškove transporta i skladištenja dokumentacije, kao i angažovanja zaposlenih koji bi se time bavili. 

Unapređenje proizvoda i usluga

Ulaganje u digitalnu transformaciju može višestruko da se vrati kroz mogućnost značajnog unapređenja kvaliteta proizvoda i usluga. Digitalizacija i sve njene komponente mogu da pruže uvid u realne mogućnosti transformacije postojeće ponude, ili čak novih izvora prihoda uz pomoć vrednih podataka koji su bazirani na stvarnim povratnim informacijama pravih kupaca. Upotreba modernih tehnologija pomaže da uvažite zahteve svojih kupaca i da im nedugo zatim ponudite bolji kvalitet. Kupci će umeti da prepoznaju kompaniju koja je imala sluha za njihove stavove i uzvratiće sa više lojalnosti nego što su ranije bili voljni da iskažu. Dugovečnost poslovanja leži u zadovoljstvu kupaca i to je tačno ono što proces digitalizaciije pruža. Takođe, kada unapredite proizvode uz pomoć povratnih informacija, bićete spremniji da ih lansirate na neka od tržišta o kojima ste oduvek sanjali. 

Rasterećenje zaposlenih

Digitalizacija čini jednu mnogo bitnu stvar za rad i motivaciju zaposlenih – ona ih oslobađa ručne izrade jednostavnih zadataka koji se iznova ponavljaju tako što postavlja sisteme koji ih automatski obavljaju. Zahvaljujući tome, zaposleni su rasterećeni i imaju više vremena da se posvete aktivnostima koje mogu da doprinesu razvoju preduzeća. Kada zaposleni dobiju šansu da iskažu svoju kreativnost kroz smislene radne zadatke to takođe utiče na sveopšte zadovoljstvo u kolektivu i na motivaciju da se posao obavlja brže i bolje. Mnoge kompanije izbegavaju ili odlažu uvođenje automatizacije zbog nedovoljne informisanosti ali kada se odluče da je sprovedu u delo ubrzo shvataju koliko ona utiče na kvalitet rada.

Bolja interakcija s kupcima

Današnji kupci su mahom korisnici savremenih tehnologija i logično je da firme koje imaju razvijenu prisutnost na internetu ostvaruju kvalitetniju komunikaciju sa novom generacijom klijenata. Iako je digitalizacija u ovom domenu više od kreiranja sajta ili Facebook stranice, ona višestruko nagrađuje uloženi trud tako što pomaže preduzećima da bolje razumeju šta njihovi kupci žele, kao i da prate uspešnost marketinških kampanja

Što se tiče digitalnog marketinga, ono je naročito važno za male firme sa skromnijim budžetima jer je oglašavanje na internetu daleko povoljnije i pristupačnije od klasičnih reklama u tradicionalnim medijima poput novina i televizije. Ono takođe dozvoljava firmama da usmere sadržaj ka određenoj grupi ljudi koja bi mogla biti zainteresovana za njihov proizvod ili uslugu.

Sigurnost informacija

Nakon sprovođenja digitalizacije dokumenata, imaćete mogućnost da pratite sve digitalne podatke, ali i da ograničite pristup određenim dokumentima. Vodeći menadžment kompanije imaće prilihahku da dodeli dozvolu za pristup samo onim zaposlenima kojima je neophodna kako bi se osigurala bezbednost vrednih podataka. Postoji i mogućnost da podesite sistem da sačuva više kopija kako biste bili sigurni da podaci ni u kom slučaju neće biti izgubljeni. Suprotno digitalnim sistemima, sve što je pohranjeno u papirnom obliku nije lako pretražiti i pohraniti, a uz to je i vrlo lako razgradivo, kako u slučaju prirodnih uzroka tako i u slučaju nezgoda. Digitalna dokumentacija je obično pohranjena u oblaku (cloud technology) i podaci su bezbedni čak i u slučaju elementarnih nepogoda poput poplava i požara. 

Potražnja za digitalizacijom je veća nego ikada i mnoge kompanije osećaju pritisak da je što pre sprovedu u delo. Iako je ona u mogućnosti da transformiše bilo koji deo poslovne operacije, to ne znači da je morate sprovesti u svim segmentima istovremeno. Sada kada ste upoznatii sa najvažnijim prednostima digitalizacije, možete da ocenite u kojim područjima bi ona imala najveći uticaj.