Kako se piše – dobro došli ili dobrodošli

Foto: Pixabay

Ako vam kažemo da nema pogrešnog odgovora na pitanje: kako se piše – dobro došli ili dobrodošli?, možda nam nećete verovati. Međutim, ako posegnete za Pravopisom srpskog jezika Matice srpske, u želji da konačno i jednom zasvagda rešite ovu pravopisnu nedoumicu, uverićete se u to da je ispravno pisati i jedno i drugo. Ipak, nije u pitanju klasičan dublet, već sve zavisi od konteksta rečenice u kojoj su ove reči upotrebljene. Ispravna su, dakle, oba oblika, a ono što ih razlikuje jeste značenje, od kojeg će i zavisiti njihova pravilna upotreba.

Obratite pažnju na sledeće rečenice i razmislite o tome da li su one ispravno napisane:

Dobrodošli, dragi prijatelji! Vi ste kod nas uvek dobro došli.

Ukoliko niste sigurni da li je sa navedenim rečenicama sve u redu, nastavite sa čitanjem našeg teksta, koji će vam i te kako pomoći u rešavanju ove pravopisne nedoumice.

Kada se piše dobrodošli – sastavljeno 

U Pravopisu ćete moći da pronađete objašnjenje da se  „sastavljeno pišu izgovorno i značenjski objedinjene pridevske složenice, napravljene po sličnim načelima kao i imenice, izvođenjem iz dvočlanih sintagmi, značenjski objedinjenih, pri čemu je prva najčešće podređena drugoj i bliže je određuje” (kao u primeru: dobrodošla pomoć, oni su uvek dobrodošli)… 

Dakle, dobrodošli se piše kao jedna reč (spojeno) kao pridev (u značenju poželjan, pogodan, koristan, potreban, došao u pravi čas), odnosno kao imenski deo predikata (oni su dobrodošli). 

Evo i primera: 

Tvoj savet je i više nego dobrodošao

Znajte da ste kod nas uvek dobrodošli

Promene su dobrodošle!

Ko je sve dobrodošao u vašu zemlju?

Da li sam i ja dobrodošla?

Nakon ovako napornog dana, odmor bi mi dobrodošao.

Dobrodošao si kod nas u svako doba.

Dakle, u svim navedenim rečenicama, reč dobrodošli upotrebljena je u značenju da je nekome neko/nešto potrebno, da je došlo u pravom trenutku ili da će biti rado prihvaćeno. Takođe, sigurno i sami uočavate da se u navedenim primerima uz pomoćne glagole jesam, hteti i biti dobrodošli piše zajedno (imenski deo predikata). Vodite se ovim pravilom sledeći put kada budete bili u nedoumici kako da napišete da je nešto dobrodošlo, odnosno da je neko dobrodošao. 

Kada se piše dobro došli – rastavljeno

S druge strane, kao pozdav pri dolasku, izrečen željnom rečenicom, odnosno kao uzvik, tj. izraz dobrodošlice (prihvatanja, dočeka, prijema…), pisaćemo samo dobro došli (kao dve reči). Ovaj pozdrav obično prati otpozdrav: „Bolje vas našli!“. Dakle, u kontekstu pozdrava, tj. ako nekoga hoćemo direktno da pozdravimo pri susretu i da mu poželimo dobrodošlicu, pisaćemo isto kao kada hoćemo da mu poželimo dobro jutro, dobar dan ili laku noć, što će reći – odvojeno. Ovo pravilo odlično ilustruju sledeći primeri: 

Dobro došli u naš dom!

Dobro došao, dugo smo te čekali!

Dobro došli, đaci prvaci!

Dobro došla, bebo!

Dobro došli na naše venčanje!

Ovakve pozdravne sintagme mogu biti i proširene umetanjem ličnih zamenica ili etičkog dativa (lat. dativus ethicus), odnosno tzv. osećajnog dativa (dativa prisnosti), koji se izriče nenaglašenim oblikom zamenica (mi, ti, nam, vam):

Dobro mi došao, dragi prijatelju! Kako si mi?

Dobro nam došli, bako i deko! Kako ste nam?

Dobro došli ili dobrodošli – kako pravilno poželeti dobrodošlicu

Iako su brojni slogani, natpisi koji se sve češće mogu videti u medijima, na ulicama i bilbordima širom Srbije, na tablama na ulasku u grad, turističke signalizacije, izrazi dobrodošlice na čestitkama i sl., pa čak i pozdavi upućeni za dobrodošlicu prvacima u školama u većini slučajeva napisani spojeno, upamtite da se pozdrav dobro došli uvek piše rastavljeno, a da se imenica dobrodošlica (kao prijem, prihvatanje, doček) i pridev dobrodošli pišu zajedno!

Činjenica je da se najčešće pravopisne greške u srpskom jeziku odnose na sastavljeno i rastavljeno pisanje reči. Nadamo se da smo ovim tekstom razrešili jednu od najčešćih pravopisnih nedoumica i da će vam naša objašnjenja biti i više nego dobrodošla u nekoj narednoj jezičkoj raspravi o tome kako se piše – dobro došli ili dobrodošli. Sada kada ste konačno naučili razliku između sastavljenog i rastavljenog pisanja ovih reči, sigurno ćete znati da pravilno poželite dobrodošlicu. Verujemo da sada nesumnjivo znate i odgovor na pitanje sa početka teksta, te lako uočavate da rečenice navedene u njegovom uvodu nisu dobro napisane. Ispravno je samo:

Dobro došli, dragi prijatelji! Vi ste kod nas uvek dobrodošli!