Kako naučiti dete da gleda na sat

dete

Pre polaska u školu dete bi već trebalo da zna da gleda na sat. Međutim, nema pravila, jer iz ugla deteta ovo uopšte nije jednostavna veština. Nije dovoljno da detetu samo objasnite čemu služi sat i kako funkcionišu kazaljke na njemu. Najvažnije je dete razume sam pojam „vreme” i kako se ono računa. 

Zato je predškolski uzrast idealan za ovu složeniju lekciju. Forsiranja i pokušaji roditelja da dete još ranije nauče da gleda na sat nisu poželjni niti će dati očekivane razultate. 

U daljem tekstu očekuju vas korisni saveti kako da na jednostavan način naučite dete da gleda na sat.

Razumevanje pojma „vreme”

Iako deca osećaju da vreme postoji, ova apstraktna kategorija im nije baš najjasnija. Koliko je važno da je pojasne detetu, roditelji isto toliko moraju biti jednostavni i umereni sa objašnjenjem. Evo saveta kako to možete izvesti:

 1. Izbegavajte definicije i termine (ne samo da ih dete predškolskog uzrasta neće razumeti, već ćete ga i potpuno zbuniti),
 2. Nastojte da dete potpuno razume opozicije kao što su dan : noć, jutro : veče, juče : danas : sutra i da zna godišnja doba (usvajanje ovih pojmova svakako je predviđeno predškolskim programom),
 3. Objasnite detetu da je nekada bilo beba, a da je vremenom izraslo u dečaka / devojčicu kakvo je sada i da će vremenom tek izrasti u odraslu osobu,

Tek na kraju, kada budete potpuno sigurni da dete ove stvari razume, da shvata razliku između njih i da je (na svoj način) svesno da vreme ‘teče’ pređite na teži nivo. Da bi naučilo da gleda na sat, neophodno je objasniti mu da se vreme računa kroz određene vremenske jedinice: sekunde, minute, sate itd. i da ih pomoću brojeva na časovniku predstavljamo.

Preduslov je da dete zna brojeve

Glavni preduslov da dete nauči da gleda na sat jeste da zna brojeve. Ovo uglavnom nije toliki problem, jer roditelji nastoje da već sa dve ili tri godine nauče dete da broji. Ako dete brojeve (bar do 12) odlično zna, onda se trudite da mu na najjednostavniji način pojasnite razliku između brojeva. Objasnite mu da je dva veće nego jedan tako što ćete uzeti tri jabuke i na jednu stranu staviti jednu, a na drugu dve jabuke. Pitajte ga na kojoj strani ima više jabuka. Ovaj korak je važan jer će se dete kasnije na satu lakše i brže orijentisati. Ako mu je potrebno više vremena da shvati razliku, ne žurite i ovu vežbicu ponavljajte više puta u toku dana ili čak više dana. 

dete

Osnovni koraci kako naučiti dete da gleda na sat

 1. Potreban vam je najklasičniji časovnik isključivo sa arapskim brojevima, trima kazaljkama i crticama koje označavaju sekunde i minute. 
 2. Objasnite detetu da se na časovniku nalazi dvanaest brojeva (od 1 do 12), kao i tri kazaljke (velika, mala i jedna koja se neprestano kreće);
 3. Objasnite detetu da kazaljka koja se neprestano kreće ukazuje na sekunde, da velika kazaljka pokazuje minute, a mala sate;

Tek pošto dete savlada ova pravila, možete preći na teže korake. Najvažnije je da imate mnogo strpljenja, da objašnjavate polako i više puta, ako je potrebno.

 1. Objasnite detetu da jedan sat ima 60 minuta i da su oni na časovniku predstavljeni crticama. Između dva broja nalazi se ukupno pet crtica. Kada velika kazaljka napravi pun krug (obiđe sve crtice) to je ukupno 60 minuta, tj. jedan sat.

Ovaj korak ponovite više puta, a onda dozvolite detetu da samostalno sve ponovi još jednom. Kad budete sigurni da je i ovaj korak savladalo kako treba, pređite na sledeći.

 1. Uzmite broj 12 kao početni primer za računanje. Pomerite obe kazaljke na broj i objasnite detetu da to znači da je tačno 12 sati. 
 2. Mala kazaljka ostaje na broju 12, a veliku pomerite udesno, na broj 1. Pitajte dete da li može samo da odredi koliko je sati, a koliko minuta. Ovo može biti potencijalni problem detetu, jer sada znanje treba primeniti na konkretnom primeru. Ako vidite da se teško snalazi, ponovite pravila još jednom. 
 3. Najveća zabuna se javlja kod određivanja minuta, jer dete ne shvata odmah da svaki put kada se velika kazaljka nađe na broju jedan, to je pet minuta, na broju dva, da je u pitanju deset minuta i slično. Zato ga podstičite da uvek prebroji sve crtice između male i velike kazaljke. Već posle nekoliko dana shvatiće u čemu je caka i odmah će moći da odredi minute.
 4. Proverite da li je dete shvatilo princip po kome se gleda na sat tako što ćete pomeriti kazaljke i na ostale brojeve. Ovu proveru vršite bar nedelju dana i to nekoliko puta u toku dana. 

dete

Učenje deteta da gleda na sat nije jednostavan proces ni za dete ni za roditelje. Kao i kada učite dete kako se vezuju pertle ili kako se vozi bicikl, treba imati zaista puno strpljenja i naći najlakši način da mu to objasnite, a da ga ne zbunite. Najvažnije je da ne budete kritični, a da sa druge strane ne očekujete ni da se rezultati pojave odmah.