Kako naplatiti štetu usled saobraćajne nezgode

Ukoliko se dogodi saobraćajna nezgoda, osnovna dužnost svakog lica koje se tu zatekne je da pruži pomoć povređenima i ako je to potrebno pozove službu hitne medicinske pomoći. Neophodno je i preduzeti mere kako bi se ostali učesnici u saobraćaju upozorili o postojanju nezgode.

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi

Ako u saobraćajnoj nezgodi nema povređenih lica, a materijalna šteta na vozilima je manja, učesnici ne moraju pozvati policiju. Ako postoji saglasnost oko odgovornosti za štetu, oni mogu popuniti Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi.

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi, sadrži podatke o vremenu i mestu nezgode, vozilima i vozačima, osiguravajućoj kući i ostalim podacima iz polise. U izveštaju vozači upisuju vidljiva oštećenja na vozilu, kao i podatke o okolnostima koje su dovele do nezgode.

Ukoliko ima povređenih lica, ili je veća šteta na vozilu, neophodno je pozvati policiju.

Polisa osiguranja

Svako vozilo koje učestvuje u saobraćaju mora imati polisu o obaveznom osiguranju. Ova polisa pokriva štetu koju treća lica pretrpe kao posledicu saobraćajne nezgode. Vozač koji je prouzrokovao saobraćajnu nema pravo na nadoknadu štetu iz polise.

Odgovornost za naknadu štete

Lice koje je krivo za prouzrokovanje saobraćajne nezgode, svakako je odgovorno da nadoknadi prouzrokovanu štetu. Međutim, treća lica imaju mogućnost da štetu naplate od osiguravajuće kuće. Ovo je jedan vid sigurnosti za njih kako ne bi ostali uskraćeni za naknadu u slučaju da vozač nema imovine.

Odštetni zahtev i tužba sudu

Lica koja su pretrpela materijalnu ili nematerijalnu štetu mogu podneti zahtev osiguravajućoj kući kod koje je osigurano vozilo koje je prouzrokovalo saobraćajnu nezgodu.

Pre podnošenja tužbe sudu neophodno je prethodno se obratiti osiguravajućoj kući vansudskim putem. Ukoliko se preskoči ova faza, sud može odbiti tužbu.

Osiguravajuća kuća od momenta obraćanja, ima rok od 90 dana da dostavi ponudu za naknadu štete. Lice koje nije zadovoljno ponudom, može primiti nesporni deo, i to ne utiče da za sporni deo pokrene sudski postupak naplate.

Ukoliko osiguravajuća kuća u potpunosti odbije zahtev, oštećeno lice može podneti tužbu sudu.

Šteta nastala usled nepoznatog vozila

Ukoliko je vozač koji je prouzrokovao nezgodu pobegao sa lica mesta, a niko nije uspeo da zapamti registarske tablice, oštećeno lice svakako treba da pozovu policiju. Ako se kojim slučajem desi da se ne pronađe vozilo koje je pričinilo štetu, ipak postoji način da se oštećena lica naplate.

U Republici Srbiji postoji garantni fond pri Udruženju osiguravača Srbije, koji pokriva slučajeve kada je šteta nastala usled nepoznatog vozila. Garantni fond može isplatiti štetu zbog smrti, povrede tela ili narušavanja zdravlja, ali ne pokriva štetu na vozilu, ogradi ili drugim stvarima.

Šteta nastala od neosiguranog vozila

Iako je zabranjeno da u saobraćaju učestvuju vozila koja nemaju polisu obaveznog osiguranja, dešavaju se i slučajevi da saobraćajnu nezgodu prouzrokuje vozilo koje je nije imalo polisu. U ovim slučajevima oštećeno lice ne može da naplati štetu od nijedne osiguravajuće kuće.

Ipak i u ovim slučajevima postoji mogućnost naplate od Garantnog fonda. Oštećeno lice ima pravo naplate i nematerijalne i materijalne štete od Garantnog fonda, a fond isplatom stiče pravo regresa prema vlasniku, odnosno korisniku vozila.

Još korisnih i stručnih tekstova možete pronaći ovde.