Kako kupiti osiguranje bez muke?

Kupovina osiguranja je odluka koja donosi dalekosežan finansijski i emotivni mir

Posmatrajte ulaganje u dobro polisu osiguranja kao način upravljanja rizicima, s obzirom da kada kupujete osiguranje, troškove potencijalnih gubitaka u budućnosti prebacujete na osiguravajuće društvo u zamenu za naknadu, odnosno premiju.

U današnjem svetu punom stresa i tenzije, dobro osiguranje ne predstavlja luksuz, već neophodnost

Sada se verovatno pitate koji su to ključni aspekti o kojima je potrebno voditi računa prilikom odabira osiguranja, pa smo rešili da vam ih u nastavku predstavimo.

Cena osiguranja – uporedite cene različitih osiguravajućih kuća

Cena polise osiguranja je često prvi faktor koji se uzima u obzir, što je i potpuno razumljivo iz ugla kupca.

Međutim, i u ovom slučaju važi da niska cena ne znači uvek i najbolju vrednost.

Kada razmatrate cenu, važno je razumeti šta tačno dobijate za svoj novac i da li je to ono što zadovoljava sve vaše kriterijume dobrog osiguranja.

Postoji nekoliko tipova osiguranja – od osiguranja nekretnina, preko osiguranja života, do auto osiguranja i putnog osiguranja. Svaka vrsta ima svoju premiju koja se izračunava na osnovu različitih faktora kao što su vrednost objekta, zdravstveni rizici, starost vozila, vaša starost, pol, vaše zdravlje i vrstu pokrića koje tražite.

Danas mnogi sajtovi nude mogućnost upoređivanja cena za osiguranje online, tako da se u samo nekoliko klikova možete raspitati i saznati sve što se tiče cene. 

Naša je preporuka da prilikom upoređivanja cena, uzmite u obzir sledeće parametre:

  • visinu pokrića;
  • učešće osiguranika u šteti;
  • bonuse za bezštetni period;
  • pogodnosti kao što su asistencije na putu ili besplatni zdravstveni pregledi.

Savetujemo da ne donosite odluku isključivo na osnovu cene. Najjeftinija opcija možda neće pružiti dovoljno pokrića kad vam je to zaista potrebno. Obavezno se posavetujte sa profesionalcima i tek nakon toga napravite najbolji odabir za sebe.

Koliki je stepen pokrića osiguranja?

Svaka polisa ima svoje uslove koji detaljno opisuju šta je pokriveno, a šta isključeno iz osiguranja, pa verujemo da u ovom slučaju nije posebno važno naglašavati koliko je bitno pažljivo pročitati i razumeti ove uslove pre potpisivanja ugovora. 

Uslovi osiguranja mogu biti kompleksni i često zahtevaju pažljivu analizu, a ukoliko određene segmente ne razumete i nisu vam baš najjasaniji, pomoć prodavca ili nekog drugog stručnog lica će biti više nego poželjna.

Uvek promislite šta je to sve pokriveno određenim osiguranjem, a šta bi ste možda i sami dodali ako je moguće, s obzirom na određene faktore i stepene rizika koje sami možete predvideti, a osiguravajuća kuća ih nema u standardnoj polisi.

Primer iz prakse: Ako živite u području koje je sklonije poplavama, osiguravajuća kuća može isključiti štetu od poplava iz standardne polise. U ovom slučaju, razmotrite dodatno pokriće ili posebnu polisu koja pokriva ovaj rizik.

Pokriće određuje šta tačno vaša polisa osiguranja pokriva. Osnovno pravilo je da što je pokriće sveobuhvatnije, to je i cena polise viša

Prilikom odabira, postavite sebi sledeća pitanja:

  • Da li polisa pokriva sve važne aspekte vašeg života ili imovine?
  • Kakve vrste šteta su pokrivene?
  • Postoji li mogućnost dodavanja dodatnog pokrića?

Suma osiguranja kao jedan od važnih faktora pri odlučivanju

Osigurana suma je novčani iznos, odnosno visina osiguravajućeg pokrića – iznos na koji je osiguranik osiguran i razlikuje se u zavisnosti od vrste osiguranja koje birate. U određenim slučajevima se može desiti da suma bude prekoračena usled troškova nastalih povodom otklanjanja ili umanjenja štete preduzetih po nalogu osiguravača, te ostatak štete plaća osiguranik (vi). 

Stoga, ona treba biti dovoljna da pokrije potencijalne gubitke. Odredite sumu osiguranja na osnovu realne vrednosti imovine ili potreba u slučaju životnog osiguranja.

Dobar primer za određivanje sume osiguranja je uzimanje u obzir ponovne kupovine ili obnove imovine bez znatnog finansijskog tereta. Za životno osiguranje, razmislite o iznosu koji bi vašoj porodici omogućio da održi trenutni životni standard u slučaju vaše iznenadne smrti ili bolesti. 

Kod privatnog zdravstvenog osiguranja, sumu osiguranja sami određujete i ona predstavlja troškove pregleda, lečenja i dijagnostike koje imate tokom jedne godine. 

Čitanje sitnih slova osiguranja

Još jednom želimo da napomenemo koliko je važno da razumete sve stavke pre nego što se obavežete na ugovor.

„Sitna slova“ u polisama osiguranja često sadrže ključne informacije o pravima i obavezama. Upravo se kroz ova sitna slova “provuku” određena izuzeća, ograničenja, prava na regres, obaveze osiguranika u slučaju štete, kao i procedure u slučaju ostvarivanja prava na osiguranje.

Jedan od saveta iz prakse je da uvek pitate agenta osiguranja da objasni svaki deo ugovora koji vam nije jasan. Postavljajte precizna pitanja i insistirajte na jasnim odgovorima.

Uzimajući u obzir cenu premije, pokriće, sumu osiguranja i „sitna slova“, napravićete pravi izbor koji će vam pružiti mir i sigurnost. Profesionalnim prodavcima osiguranja je posao da pruže sve potrebne informacije kako biste doneli odluku koja najbolje odgovara vašim potrebama. 

Ne zaboravite, osiguranje nije trošak – to je investicija u vašu budućnost.