Kako izračunati procenat – postupak i formula

KAKO IZRAČUNATI PROCENAT – Računanje procenata može biti vrlo lako. Na internetu se mogu naći onlajn kalkulatori koji vam mogu pomoći sa ovim zadatkom na način da jednostavno upišete broj za koji vam je potreban procenat (ukupna vrednost, broj od koga želite da izračunate neki postotak) i visinu procenta (deo vrednosti) i aplikacija će vam u trenu izbaciti rezultat. Međutim, koliko god zvučalo čudno, možda će doći trenutak kada će biti potrebno da se oslonite na svoje znanje i veštine kako biste izračunali procenat bez ikakve digitalne pomoći.

Procente možete pronaći u gotovo svakom aspektu vašeg života! Ima ih svuda. Svako ko je ikada bio u tržnom centru sigurno je video desetine znakova sa velikim procentnim simbolom na kojima piše „popust!“. I baš zato što se toliko koriste, hajde da se malo bolje upoznamo sa ovim pojmom.

Šta je procenat?

Pre nego počnemo sa izračunavanjem procenta, kao uvod u ovu zanimljivu priču, prvo treba razumeti šta procenat zapravo znači.

Kada reč procent podelimo na njegove korenske reči, dobijamo dve reči „pro“ i „cent“. „Pro“ na latinskom jeziku ima značenje „ZA“ dok „cent“ potiče od stare evropske reči sa francuskim, latinskim i italijanskim poreklom sa značenjem „sto“. Dakle, bukvalni prevod reči bi bio „za sto“. Ako trazite 87 procenata vi bukvalno imate 87 za 100.

Ako niste od onih koji vole da koriste reč „procent“ vec „odsto“ bukvalno značenje je i više nego očigledno, „od-sto“, 87-od-sto.

Tako da, recimo da je padao sneg 13 puta za poslednjih 100 dana, bilo je snega 13 procenata za 100 odsto prikazanog vremena.

Računanje procenta

Brojevi koje želite da pretvorite u procente mogu vam biti prikazani u dva različita formata, kao decimalni broj ili kao razlomak. Decimalni format je, takoreći, lakše izračunati. Pretvaranje decimalnog broja u procenat je vrlo jednostavno jer ga množimo sa 100. Da biste pretvorili 0.87 u procenat, jednostavno pomnožimo 0.87 x100.

0.87 x 100 = 87

Stoga, rezultat je 87 %.

Ukoliko imate razlomak, pretvorite ga u procenat deljenjem gornjeg broja sa donjim brojem. Ako vam je dato 13/100, podelili biste 13 sa 100.

13/100 = 0.13

Zatim sledite prethodne korake za pretvaranje decimale u procenat.

0.13 x 100 = 13

Tako dobijamo 13%.

Teži zadatak nastaje onda kada treba da odredite procenat sa datim brojevima koji se ne uklapaju tako uredno u 100. U većini slučajeva biće vam dat procenat određenog broja.

Primer broj 1

Ako  znate da će 40% vaše plate otići na porez i vi želite da saznate koliko je to novca. Da biste izračunali procenat određenog broja, prvo ga pretvorite u decimalni broj. Ovaj proces je obrnuta verzija od onog što ste uradili ranije. Svoj procenat podelite sa 100. Dakle, 40% bi bilo 40/100 ili 0.40

40/100 = 0.40

Jednom kada dobijete decimalnu verziju svog procenta, jednostavno je pomnožite sa zadatim brojem. U ovom slučaju, iznos vaše plate. Ako vaša plata iznosi 750 evra, 750 biste pomnožili sa 0.40.

750 x 0.40 = 300

Vaš odgovor bi bio 300. Plaćate porez 300 evra.

Primer broj 2

Probajmo sa još jednim primerom. Da biste platili predstojeći odmor, potrebno je da uštedite 25% od svoje zarade u narednih 6 meseci. Ako je vaša zarada 1500 evra (možemo da maštamo), koliko bi trebalo da uštedite?  Započnite pretvaranjem 25% u decimalni broj.

25/100 = 0.25

Sada pomnožite decimalni iznos sa iznosom vaše zarade, u ovom slučaju 1500.

1500 x 0.25 = 375

Dakle, svaki mesec od svoje plate treba da uštedite 375 evra.

Kako izračunati procenat pomoću formule

Iako se formula procenta može napisati u različitim oblicima, ona je u  osnovi algebarska jednačina koja uključuje 3 vrednosti:

Izračunavanje procenta od nekog broja nije previše kompleksna računica.

Jedna od formula za računanje procenta je P = S * p/100 gde je P procentni iznos koji tražimo, S je broj od koga želimo da izračunamo procenat (ukupna vrednost) a p je postotak (deo vrednosti).

Evo jednog jednostavnog primera kako izračunati procenat primenom formule, koliko je 6% od 50.

P = ?
S = 50
p = 6

P= 50 * 6/100
P= 50 * 0.06
P= 3
Dakle, 6% od 50 je 3.

Nadamo se da smo vam malo približili procente,da smo vam skratili muke i da vam je sada jasnije kako izračunati procent. U  svakom slučaju ukoliko se ne snađete uvek je tu onlajn procentni kalkulator koji je potpuno besplatan.